Oslo

Utanför Oslo Domkyrka stod det här hjärtat. Här lades ett berg av blommor efter tragedin vid Utøya. Hur kan en människa med berått mod ta sig den rätten att släcka en annan människas liv och i det här fallet ofattbart många unga människors liv. Vad är det som skapar en sådan dårskap? Jag gick naturligtvis…